BOLIGSALGSRAPPORT
Boligsalgsrapport er en fullstendig sjekk av boligen i forbindelse med eierskifte.

TILSTANDSRAPPORT
Detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand.

VERDITAKST
En forventet markedsverdi ved salg av bolig. Den prisen selger normalt kan forvente i markedet.

SKADETAKST
Brukes ved skade på fast eiendom og løsøre, som vannskade, brannskade, til bruk ved forsikringssak.

VÅTROMSTEST
Godkjent for byggebransjens våtromsnorm.

LÅNETAKST
Som grunnlag for langsiktig belåning.

NATURSKADE
Skade som direkte skyldes skred, storm, flom, jordskred.

VERDITAKSERING AV NÆRINGSEIENDOMMER
Takst av næringseiendom legges vanligvis leieinntektene legges til grunn. Takstmannen vurderer områdets leienivå og tar hensyn til byggets kvaliteter og beliggenhet.

BYGGELÅNSKONTROLL
Oppfølging av kortsiktig lån i byggetiden. Kontrollen har først og fremst til hensikt å unngå økonomisk tap for bank/lånegiver dersom entreprenøren ikke er i stand å fullføre kontraktsforholdet.

REKLAMASJONSTAKST
Reklamasjon kan være aktuell enten ved kjøp av bruktbolig, ved kjøp/oppføring av ny bolig, eller ved utført arbeid på en bolig/bygning.